Dedicated to the philosophy of life,

Mortality, Attitude, and Meaningful Lives

Mortality,  and Meaningful Lives

हरवलेले जीवन गाणे

जगलो आजवर ताफ्यात चांदण्याच्या धुंद
लुटला भ्रमरा सारखा अत्तराचा सुगंध

चकचकीत रंगीत काचेचा पेला वाटु लागला उदास
"मनमानी शाम" हि आताशा भासे मला भकास

उत्तुंग यशशिखराच्या राहिल्या हि न सावल्या
एक एक करुनी आशा हि सगळ्या विरुनी गेल्या

प्रवास वेगवान झाला शोध घेता घेता सुखाचा
आता थकुनी गेलोय इतका कि वीट आला स्व:त चा

आभास च सगळे… करू कुठवर खोटे बहाणे
शोधत फिरत आहे आता हरवलेले जीवन गाणे

• विनोदी • प्रेरणादायी • गंभीर  • इतर • चारोळ्या •